Referencie

Program prevádzkových kontrol NDT SE-EBO V2


Vypracovali sme výkresy a grafické podklady pre program prevádzkových kontrol NDT SE-EBO V2.

Jedná sa o viac ako 400 strojných detailov umiestnených v kontrolovanom pásme atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.