Služby

Realizačné projekty

Realizačný projekt je úplný a podrobný projekt, ktorý zvyčajne vychádza zo schváleného projektu pre stavebné povolenie. Podľa želaní zákazníka a podľa potrieb stavby sa obsah a podrobnosti jeho spracovania vždy prispôsobia.

Ako to funguje

Vypracujeme pre Vás realizačný projekt - úplný a podrobný projekt, ktorého obsah a podrobnosti podľa Vašich želaní a potrieb stavby prispôsobíme. Realizačno-projektová dokumentácia zahŕňa:

 • Vypracovanie detailných strojno-technologických schém vrátane merania a regulácie.
 • Vyponukovanie všetkých zariadení.
 • Pevnostné výpočty potrubia, na základe ktorých sú spracované potrubné triedy.
 • Vypracovanie podrobných dispozícií zariadenia, dispozícií potrubia a uložení potrubia, vrátane pomocných oceľových konštrukcií.
 • Štandardom sú izometrie.
 • Potrubia, ktoré pracujú za zvýšených teplôt, alebo sú kategorizované ako vyhradené technické zariadenia, musia byť doložené ďalšími výpočtami pre jednotlivé zaťažovacie stavy.
 • Podrobná špecifikácia armatúr, vetiev, potrubných dielov a príslušenstva, náterov, izolácií, uloženia potrubia a pomocných oceľových konštrukcií.
 • Vypracovanie podrobných výkresov a špecifikácií ďalších profesií.
 • Rozpočet na základe ponúk dodávateľov zariadení a výkazu a výmer materiálu.
 • Ostatné dokumenty potrebné pre odovzdanie stavby do užívania.

Benefity pre klienta

 • Máme bohaté skúsenosti naprieč celým naším odvetvím od petrochémie cez farmáciu až po jadrovú energetiku.
 • Na projektovanie - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb máme oprávnenie s adekvátnym poistným krytím celej firmy.
 • Naša práca je kvalitná a vieme zákazníkovi poskytnúť dokumentáciu na úrovni zahraničných štandardov.
 • Sme flexibilní a vieme pracovať samostatne aj ako súčasť malých aj veľkých teamov.
 • Naše kontakty vieme využiť v prospech klienta.
 • Používame profesionálne odladené softvérové riešenia.
 • Projektujeme podľa najnovších noriem a štandardov.