Služby

Projekt skutkového stavu

Projekt skutkového vyhotovenia projektovej a konštrukčnej dokumentácie slúži investorovi pri kontrolách a opakovaných úradných skúškach podľa vyhlášky 508/2009 Z.z., ktorá ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými

a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Aktualizovaná dokumentácia je taktiež potrebná pre účely opráv, výmeny a pri modifikáciách technologických zariadení a pri zmene stavby.

Ako to funguje

Počas vyhotovenie diela sa na stavbe zaznamenávajú všetky odchýlky od dokumentácie realizačného projektu a potom sa po zapracovaní vydajú ako dokumentácia skutočného vyhotovenia.

Benefity pre klienta

  • Model v Cadworxe je ľahko modifikovateľný.
  • Následné genorovanie izometrií je pri nastavenom programe veľmi rýchle a výstup bezkonkurenčný v porovnaní s ručnou editáciou alebo znovu skreslením.
  • Výsledný 3D-model exportujeme pre zákazníka do Autodesk Navisworksu, kde si dokáže prezerať aj obrovské modely úplne plynule a zdarma.
  • Máme bohaté skúsenosti z viacerých projektov, kde sme pracovali na spomenutých typoch úloh.
  • Najväčšia referencia v tejto oblasti je aktualizácia dokumentácie v archíve jadrových elektrární EBO a EMO.
  • Sme flexibilní a vieme pracovať samostatne aj ako súčasť malých aj veľkých teamov.
  • Používame profesionálne odladené softvérové riešenia.
  • Projektujeme podľa najnovších noriem a štandardov.
  • Máme oprávnenia a sme poistení.