Služby

Konštrukčná dokumentácia

Pre potreby výroby, na základe projekčnej dokumentácie, spracujeme konštrukčnú dokumentáciu aparátov, potrubia, technologických zariadení a oceľových konštrukcií.

Ako to funguje

Konštrukčná dokumentácia určuje zloženie a usporiadanie výrobku, obsahuje údaje nevyhnutné na jeho výrobu, kontrolu, preberanie, dodávku, prevádzku a opravy.

Vyhradené technické zariadenia tlakové a plynové musia spĺňať požiadavky na technickú dokumentáciu v zmysle § 5 a prílohy č.2 vyhlášky 508/2009 Z.z., ktorá ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými.

Konštrukčná dokumentácia aparátov a technologických plošín je podrobná výrobná dokumentácia pozostávajúca zo zostavy pre každé zariadenie alebo plošinu, prípadne z jednotlivých podzostáv a výkresov ich jednotlivých dielov.

Výrobnú dokumentáciu potrubia predstavujú izometrie. Tieto môžu byť doplnené o jednotlivé konštrukčné detaily návarkov a iných konštrukčných detailov.

Pre uchytenie potrubí je potrebné naprojektovať uloženia a pomocné oceľové konštrukcie doložiť konštrukčnou dokumentáciou.

Benefity pre klienta

  • Aparáty podľa našej konštrukčnej dokumentácie majú úspech na medzinárodnom trhu.
  • Máme podrobne zvládnutý Isogen - program na generovanie izometrií z 3D modelu vypracovaný v Cadworxe.
  • Pracovali sme pre náročných klientov so špecifickými požiadavkami na konštrukčnú dokumentáciu.
  • Máme veľké skúsenosti s projektovaním technologických plošín v Slovenských elektrárňach a.s. . Naša top referencia je rozšírenie galérie na 9,6m v EMO 1,2.
  • Sme flexibilní a vieme pracovať aj ako súčasť malých aj veľkých teamov.
  • Naše kontakty vieme využiť v prospech klienta.
  • Používame profesionálne odladené softvérové riešenia.
  • Projektujeme podľa najnovších noriem a štandardov.
  • Máme oprávnenia a sme poistení.