Služby

Inžinierske služby v našom obore

Zámery investora spracujeme formou rôznych typov analýz a štúdií realizovateľnosti diela v predprojektovej príprave. Naším spoločným cieľom je návrh optimálne fungujúceho diela.

Ako to funguje

Na základe požiadaviek zákazníka poskytneme naše služby v uvedenom rozsahu.

 • Zaistíme podklady na spracovanie štúdie.
 • Poskytneme technickú podporu pri rokovaní s dodávateľmi.
 • Vyhodnotíme technické časti ponúk dodávateľov.
 • Vykonzultujeme riešenie s dotknutými orgánmi štátnej správy a dodávateľmi hlavných zariadení.
 • Skoordinujeme spracovanie dokumentácie ako celku, vrátane inžinierskych výpočtov.
 • Vykonáme autorský dozor.
 • V prípade potreby nájdeme riešenie potrebných zmien v priebehu výstavby.
 • Vykomunikujeme zmeny s dodávateľmi.
 • Zúčastníme sa na skúšobnej prevádzke, kolaudačnom konaní a záverečnom vyhodnotení stavby.
 • V prípade dodatočných zmien stavby zanalyzujeme skutočný stav zariadení a potrubia.
 • Zabezpečíme a vyhodnotíme potenciálny prínos modernizácie technológie.

Benefity pre klienta

 • Máme bohaté skúsenosti z viacerých projekčných tímov.
 • Sme flexibilní a vieme pracovať samostatne aj ako súčasť malých aj veľkých teamov.
 • Naše kontakty vieme využiť v prospech klienta.
 • Používame profesionálne odladené softvérové riešenia.
 • Projektujeme podľa najnovších noriem a štandardov.
 • Máme oprávnenia a sme poistení.