Referencie

Výmena potrubných trás a ventilov na kyselinu sírovú


Vypracovali sme realizačný projekt rekonštrukcie rozvodov kyseliny sírovej z PVDF materiálu.