Referencie

Vyprojektovanie chladiaceho okruhu s odparovacími kondenzátormi v Bioelektrárni Žarnovica


Vyprojektovali sme chladiaci okruh s odparovacími kondenzátormi na základe predchádzajúcich prác na projekte Bioelektrárne Žarnovica.

Pri výstavbe elektrárne sme boli v tíme od začiatku prác. Našou úlohou bol pevnostný výpočet parovodu ostrej pary, realizačno-projektová dokumentácia turbínovej haly, koordinácia dokumentácie s ostatnými dodávateľmi, konštrukčná dokumentácia vybraných aparátov, pevnostné a statické výpočty pružne uložených trás. Počas celej výstavby sme boli súčasťou tímu autorského dozoru.