Referencie

Štúdia realizovateľnosti stavby - Basic Design (BED)


Pre nášho obchodného partnera sme na základe predchádzajúcej spolupráce na BFD, MSD, PFD, PID a ESD diagramoch spracovali koncepciu realizovateľnosti stavby.