Referencie

Repasia potrubných rozvodov nádržového parku a čerpacej stanici v objekte KLF Energetika a.s.


Vypracovali sme štúdiu realizovateľnosti umiestnenia reaktora BLOWDEC v Kysuckom Novom Meste.