Referencie

Rekonštrukcia uložení vybraných potrubí na KD2 - Pevnostný výpočet potrubia ostrej pary


Výpočet sa zaoberal pevnostnou kontrolou existujúcich potrubí pary P40 prevádzky KD2 a to najmä hlavným parovodom N562-250-126 a ostatnými vetvami k nemu pripojenými, kokrétne N564-150-126 a N560-150-126.