Referencie

Rekonštrukcia rozvádzača pary a chladiacej vody do extrúdra polypropylénu


Pre nášho obchodného partnera sme vypracovali 3D-model pre potreby koordinácie stavby.

Vypracovali sme projekt rekonštrukcie rozvádzača pary a chladiacej vody pre extrúder polypropylénu vo forme balenej jednotky.