Referencie

Obslužné plošiny


Vypracovali sme projekčnú a dielenskú dokumentáciu pre takmer 60 obsluňých plošín.

Jedná sa oceľové konštrukcie v SO490, SO590, SO593, SO599, SO631, SO640, SO800, SO882 v atómovej elektrárni Jaslovských Bohuniciach, Mochovciach a vtokovom objekte Veľké Kozmálovce.