Referencie

Obnova ventilov PV607, FV242 a obohrev trasy na TV605A


Pre nášho obchodného partnera sme vypracovali realizačno-projektovú dokumentáciu pre obnovu ventilov PV607, FV242 a obohrev trasy na TV605A v DUSLO a.s., na prevádzke kyseliny dusičnej KD‐3.

Jednalo sa o trasy čpavku a pary.