Referencie

Modernizácia merania a regulácie sulfenaxov - časť meranie prietoku síry


Pre nášho obchodného partnera sme vypracovali realizačno-projektovú dokumentáciu pre inštaláciu nového prietokomeru taveniny síry.

Jednalo sa o projekrovú zmenu na linke A, výroby sulfenaxu v Istrocheme Bratislava.