Blog

Aj náš projekt prispel k úspešnému dielu generálnej odstávky EBO V2

Aj náš projekt pre opravu heterogénneho zvarového spoja na parogenerátore s názvom MODIFIKÁCIA NÁTRUBKU ODBERU PRE MERANIE HLADINY PG VSTUPUJÚCEHO DO PAMS A RPS prispel k úspešnému dielu generálnej odstávky Atómovej elekrárne Bohunice V2.

V správe slovenských elektrární sa píše:

Po šiestich týždňoch ukončili rozšírenú odstávku 4. bloku. Tretí bohunický blok ide do odstávky 24. júna 2018.

Slovenské elektrárne dnes po šiestich týždňoch ukončili rozšírenú odstávku 4. bloku Atómových elektrární Bohunice V2 prifázovaním turbogenerátora k elektrizačnej sústave.

Oproti bežným odstávkam táto trvala dvakrát dlhšie, najmä kvôli plánovanej oprave zvarov na jednom z parogenerátorov a na nátrubku regulačných kaziet na hornom bloku reaktora.

Práce prebiehali popri štandardnej výmene jadrového paliva a bežnej údržbe.

„Tak náročnú, komplexnú opravu heterogénneho zvaru na parogenerátore sme realizovali prvý raz od uvedenia elektrárne do prevádzky. Podarilo sa nám pri nej zúročiť dlhodobú, systematickú prípravu a zrealizovať ju v najvyššej kvalite podľa harmonogramu. Musím oceniť vysoké nasadenie a profesionalitu zamestnancov aj pracovníkov dodávateľských firiem, ktorí sa na tejto odstávke podieľali,“ povedal Martin Mráz, riaditeľ Atómových elektrární Bohunice V2.

Už v nedeľu 24. júna začína generálna odstávka 3. bloku AE Bohunice. Naplánovaná je na necelé tri týždne. Paralelne s výmenou časti jadrového paliva prebehne preventívna údržba na jednom z troch redundantných systémov*, ako aj dve desiatky rôznych investičných projektov a projektových zmien.

Do odstávky sa zapojí vyše 800 pracovníkov AE Bohunice, ktorým budú pomáhať kolegovia z AE Mochovce a niekoľko stoviek zamestnancov dodávateľských firiem.

Zdroj: https://www.seas.sk/