• Projekty pre
  technické, technologické
  a energetické

  vybavenie stavieb

Kto sme

Freelance engineering company.

PROPLANT s.r.o. je projekčná kancelária, ktorá úspešne funguje od roku 2012. Ponúkame svoje služby pre chemický, petrochemický, energetický, farmaceutický, potravinársky a strojársky priemysel. Sme členmi SKSI a máme oprávnenie na projektovanie technologických rozvodov a sme držiteľom certifikátu Medzinárodný projektant zváraných konštrukcií IWSD-C.

Viac o Proplant

Služby

Projektujeme a poskytujeme inžinierske služby pre chemický, petrochemický, energetický, farmaceutický, potravinársky a strojársky priemysel a rovnako tak pre projekčné firmy v tejto oblasti.

Inžinierske služby v našom obore

Inžinierske služby v našom obore

Zámery investora spracujeme formou rôznych typov analýz a štúdií realizovateľnosti diela v predprojektovej príprave. Naším spoločným cieľom je návrh optimálne fungujúceho diela.

Viac informácií
Realizačné projekty

Realizačné projekty

Vypracujeme pre Vás realizačný projekt - úplný a podrobný projekt, ktorého obsah a podrobnosti podľa Vašich želaní a potrieb stavby prispôsobíme.

Viac informácií
Konštrukčná dokumentácia

Konštrukčná dokumentácia

Pre potreby výroby, na základe projekčnej dokumentácie, spracujeme konštrukčnú dokumentáciu aparátov, potrubia, technologických zariadení a oceľových konštrukcií.

Viac informácií
Pevnostné a statické výpočty

Pevnostné a statické výpočty

Pre vyhradené technické zariadenia tlakové a plynové vypracujeme pevnostné výpočty potrubia a ďalšie výpočty konštrukčných častí.

Viac informácií
Výkon autorského dozoru

Výkon autorského dozoru

Vykonávame autorský dozor počas realizácie stavieb, ktorý zodpovedá odbornému autorskému dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie.

Viac informácií
Projekt skutkového stavu

Projekt skutkového stavu

Spracujeme projekt skutkového vyhotovenia projektovej a konštrukčnej dokumentácie, ktorý slúži investorovi pri kontrolách a opakovaných úradných skúškach. Vykonávame aktualizáciu dokumentácie, ktorá je potrebná pre účely opráv, výmeny a pri modifikáciách technologických zariadení a zmene stavby v budúcnosti.

Viac informácií

Referencie

 • Zobraziť projekt...

  Výmena potrubných trás a ventilov na kyselinu sírovú

  JUNOZ s.r.o. / Slovenské elektrárne a.s.

 • Zobraziť projekt...

  Rekonštrukcia rozvádzača pary a chladiacej vody do extrúdra

  Gasinex s.r.o. / Slovnaft a.s.

 • Zobraziť projekt...

  Vyprojektovanie chladiaceho okruhu s odparovacími kondenzátormi v Bioelektrárni Žarnovica

  BIO ENERGO s.r.o.

Blog